ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡ. 64 ΤΟΥ Ν. 4172/13