ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ