Τρόπος εκτέλεσης,περιγραφή εργασιών,ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Βελτίωση δρόμου προς Τσιουμέλα Γιάννη και φράγματος Μπάρας”