Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντόστρωση δρόμου προς «ΒΑΕΝΙΑ» Τ.Κ. Παρασκευής