Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή μνημείων γενοκτονίας των Ποντίων & πεσόντων