Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υπόστεγου στο κτίριο επαρχιακού κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 68/2018 πρ/σμού 74.395,00€