Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση Δεσκάτης ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού )» προϋπολογισμού 1.209.677,42 € αριθμ. μελ. 5/2017.