Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης ».