Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός συστήματος θέρμανσης Μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης»