Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 355.000,00 € αριθμ. μελ.41/2017