Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Χαλικόστρωση Αγροτικών δρόμων προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα» με αριθμό μελέτης 69/2018 πρ/σμού 23.716,38 €