Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση παραπλεύρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας- Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2,00km » αρ. μελ. 34/2016 προ/σμός 445.000,00 €