Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ» προϋπολογισμού 645.000,00 € αριθμ. μελ. 23/2017.