Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6 km » με αριθμό μελέτης 15/2017 προϋπολογισμού 896.000,00 €