Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση υδρομάστευσης φράγματος ύδρευσης