Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση λεβητοστασίου πρώην ΚΕΠ Δεσκάτης»