Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση λεβητοστασίου αποδυτηρίων ανοικτού γηπέδου Δεσκάτης»