Τρόπος εκτέλεσης περιγραφή εργασιών,ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο ” Κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεμα, τοιχείων και αποκατάσταση επικίνδυνων δρόμων Δ.Δ. Δεσκάτης”