Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων ” Δήμου Δεσκάτης.