Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Συντήρηση ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές του Δήμου Δεσκάτης