Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών , ψήφιση και διάθεση πίστωσης, για το έργο Κατεδάφιση τελευταίου ορόφου (3ου ορόφου) του κτίσματος Μύλος Δεσκάτης.