Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο « Κατασκευή τουαλέτας για ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κατάστημα Δεσκάτης» Δήμου Δεσκάτης.