Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο προς Άγιο Νεκτάριο και Άγιο Αθανάσιο» Δήμου Δεσκάτης