Τρόπος εκτέλεσης περιγραφή εργασιών ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Κατασκευή τεχνικών και καταστρώματος με αμμοχάλικο Ε4 στο δρόμο για σταθμό μεταφόρτωσης ΔΙΑΔΥΜΑ” Δήμου Δεσκάτης