Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Κατασκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Δεσκάτης”