Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή ποτάμιων έργων – αναχώματα στο ρέμα ποταμιάς» Δήμου Δεσκάτης