Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων ( Κατασκευή στεγάστρου στο Λύκειο Δεσκάτης ) » Δήμου Δεσκάτης