Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο “Επισκευή φρεατίων και κεντρικού πεζόδρομου” Δήμου Δεσκάτης.