Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος δρόμου Καρπερού – Νησί» Δήμου Δεσκάτης.