Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση υδραυλικής στήλης, συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων γεωτρήσεων » Δήμου Δεσκάτης