Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση – επισκευή αντλιών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης»