Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή κυβόλιθων στην Κ. Πλατεία –Πεζοδρόμους και πλακών χωρικού τύπου στην Πλατεία Δημαρχείου»