Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης»