Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή στέγης στο υπόστεγο του χώρου αναψυχής Αγία Παρασκευή Δεσκάτης»