Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή ποτίστρων από γαλβανιζέ λαμαρίνα»