Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Κατασκευή ποτίστρων από γαλβανιζέ λαμαρίνα».