Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή ποτάμιων έργων- αναχώματα στο ρέμα Ποταμιάς».