Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο : Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στις ράμπες ΑΜΕΑ των Σχολείων