Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στις ράμπες ΑΜΕΑ των σχολείων»