Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Δήμητρας»