Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευές από σκυρόδεμα στον οικισμό Τριφυλλίου».