Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επισκευή στέγης –αποδυτηρίων γηπέδου Καρπερού»