Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».