Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Διαμόρφωση ισόγειου εσωτερικού χώρου στο Δημαρχείο Δεσκάτης»,