Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Διαμόρφωση χώρου ποτίστρας στη θέση «ΛΑΗ» και λοιπές οικοδομικές κατασκευές».