Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηριού Παναγιάς και λοιπές οικοδομικές κατασκευές».