Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Άνοιξης»