Τρόπος εκτέλεσης και Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης».