Τρόπος εκτέλεσης και Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης».