Τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Δεσκάτης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/28-09-2017» προϋπολογισμού 49.987,25 € με Φ.Π.Α.